Noticies


FVAAC- Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet col·labora en el 1r simposi internacional d’innovació en pirotècnia.  

FVAAC- Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet col·labora en el 1r simposi internacional d’innovació en pirotècnia que se celebrarà els dies 15 i 16 de novembre en Pinto (Madrid), organitzat pel LOM (Laboratori Oficial “José María de Madariaga”) amb motiu del seu 40 Aniversari.

El Simposi serà una oportunitat única per a reunir-nos tots els implicats en el món de la pirotècnia, celebrant, confraternitzant i intercanviant les nostres experiències.


Assessorant els companys de Cangas Del Narcea per a la seua adaptació a la ITC 18

La Federació Valenciana de Amics del Coet (FVAAC) va visitar a la Federació de Penyes de la Pólvora i a la Societat d’Artesans  Nostra Senyora del Carmen de Cangas del Narcea, per a col·laborar amb tots ells en l’aplicació de la ITC-18. Preparar la formació dels consumidors reconeguts com a experts en les manifestacions festives de caràcter religiós, cultural o tradicional amb ús d’artificis de pirotècnia en la Comunitat Autònoma, Principat d’Astúries. Una primera reunió de treball amb la regidora de festes, Begoña Cueto, amb el president de la Federació de penyes, José Antonio, amb una representació de la Societat d’Artesans de la Pólvora, Cap de la Policia Local, Guàrdia Civil de la Caserna de Cangas i Intervenció d’Armes i Explosius, funcionaris de la Delegació del Govern de la Comunitat d’Astúries, una reunió molt positiva amb tots els temes de la DESCÀRREGA i la TIRADA A mà sobre la taula, al mateix temps preparar la reunió oficial de l’endemà amb tots els presidents de les penyes i president d’artesans, Luis Vicente Martínez i president de penyes José Antonio.


Daniel Claver Herrera reelegit president de FVAAC

Daniel Claver Herrera reelegit President de la Fvaac – Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet. En l’assemblea general que es va realitzar al castell de Alaquas el sueca Daniel Claver Herrera, va anar de nou reelegit president per als cuatre anys esdevenidors al capdavant de la Federació Valenciana (FVAAC). Daniel Claver ja porta al capdavant d’aquesta Federació huit anys consecutius. FVAAC és la Federació més important de la Comunitat Valenciana, alberga més de 50 Associacions Culturals amb més de 7000 afiliats entre totes elles. Les associacions pertanyents a aquesta Federació realitzen durant tot l’any recuperacions tradicionals i ritus de foc valencià, modalitats reconegudes per la Generalitat Valenciana com són: la cordà, la passejà, el correfoc, i la despertà. FVAAC és pionera en la realització de cursos RG-CRE i CRE per a la utilització d’elements pirotècnics tradicionals en les modalitats reconegudes a la Comunitat Valenciana. Col·labora amb el Ministeri d’Indústria i Energia i amb la Genralitat Valenciana, en la formació per als responsables de grup CRE. Realitzen xarrades i campanyes amb la Policia Municipal de València per al bon ús i prevenció d’accidents pirotècnics pels col·legis en teòrica i pràctica de les categories F1, F2, F3.


Els escolars de Benetússer reben xarrades sobre l’ús dels petards

La Policia Local de Benetússer juntament amb la Federació Valenciana d´Associacions d´Amics del Coets (Fvaac) han realitzat xarrades en els col·legis del municipi amb l’objectiu de conscienciar als xiquets de la localitat del perill que corren si realitzen un mal ús del material pirotècnic durant les Falles.

D’aquesta forma Daniel Claver, president de Fvaac, va il·lustrar als xiquets sobre les conseqüències de realitzar “experiments” amb la pólvora que va recalcar “només poden fer professionals de la pirotècnia” i va exposar quals són els artefactes adequats per a cada xiquet segons la seua edat. A més, la Policia Local de Benetússer va intervindre en les xarrades amb consells sobre la utilització del material pirotècnic i va informar de la necessitat de complir amb la normativa que obliga els menors a estar acompanyats per un adult. La formació es va completar amb una classe pràctica al pati dels col·legis on els professionals de la Fvaac van ensenyar com tirar els petards.

A les xarrades van acudir la secretària autonòmica de Governació, Asunción Quinzá Alegre, i l’alcaldessa de Benetússer, Laura Chulià, que va destacar la importància d’aquest tipus d’activitats. “La prevenció és molt important per a evitar desgràcies amb els petards durant les festes falleres, per això creiem que xarres com aquestes ajuden a conscienciar als xiquets que cal gaudir de la pólvora però amb precaució”, va comentar.


INFORMACIO SOBRE LA NOVA NORMATIVA

Nova normativa del REIAL DECRET 989/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartuchería. Publicada en el BOE Núm. 267 dissabte – 7 de novembre de 2015. Extracte de la ITC 18 en les Pág. 105860, Pág. 105861, Pág. 105862 i Pág. 105863. L’objecte d’aquesta Instrucció Tècnica Complementària nº 18 és regular l’ús d’articles pirotècnics per Grups de Consumidors Reconeguts com a Experts, en manifestacions festives, religioses,culturals i tradicionals organitzades per col·lectius, persones jurídiques, ajuntaments, associacions o entitats jurídiques, etc. Es tracta d’esdeveniments en els quals el tipus i la forma d’utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d’organització i seguretat, així com certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix. Com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC 18 hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats. Aquests articles podran ser de categories F1, F2, F3, T1 i P1. Adicionalment, podran utilitzar-se articles pirotècnics que, per raons constructives o funcionals, no puguen disposar de marcat CE, en quedar exceptuats de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 2013/29/UE, de 12 de juny de 2013. Les manifestacions festives amb ús d’artificis pirotècnics a què es fa referència en esta orde conjunta 1/2012, de 18 de gener, són les indicades en l’article 5 del Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell: «Correfoc» – «Corda» – «Passejá» – «Despertá» o qualsevol altra modalitat tradicional equivalent a estes. Una de les novetats mes importatns respecte a l’anterior es que degut al tipus i la forma d’utilització dels articles pirotècnics requereixen mesures específiques d’organització i seguretat, i com a regla general, els articles pirotècnics utilitzats en els festejos que regula aquesta ITC 18 hauran de disposar de marcat CE i estar catalogats, i será necesaria la certificació acreditativa com a consumidors reconeguts com a experts (CRE) dels consumidors participants en el mateix. Solament s’hauran d’utilitzar artificis pirotècnics sense marcat CE, quan per raons constructives o funcionals s’hagen de fabricar expressament per a l’acte al que seran destints. En aquest cas sera com anteriorment, sera necessari la resolució de l’autorització del Ministeri d’Indústria, per a fabricar, emmagatzemar i transportar aquests artificis sense marcat CE. En els dos casos tant amb marcat CE com sense marcat CE, s’haurà d’adjuntar amb la sol·licitud a l’Ajuntament la relació dels tipus d’artificis de pirotècnia que s’utilitzaran, descripció del seu funcionament, NEC per artifici i total. En el cas d’articles amb marcat CE, indicació de les categories i noms o números de catalogació.Així mateix, esta Instrucció tècnica no serà aplicable en aquelles manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, en les que únicament s’utilitzen artificis amb marcat CE complint les instruccions indicades pel seu fabricant.

×