FVAAC


La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC) té conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l’organització de cursos de formació per a consumidors reconeguts com a experts (CRE).


Consultes per email: [email protected]

Per a consultes cridar al mòbil : 682 87 26 72 – El servei de Whatsapp tan sols serà per aquelles associacions afiliades a FVAAC.

Només per a consultes de Falles pertanyents a Junta Central Fallera cridar al mòbil: 744 71 28 77


Si  voleu  afiliar-vos  a  la  Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC)

ací  teniu  les instruccions.

 

ASSOCIACIONS
AGRUPACIONS POPULARS

Mes serveis en la web – entrar en este enllaç.


Col·laborem conjuntament amb el Col·legi Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana en la prevenció d’accident oculars.


Jose Miguel Santolaria Pascual com a secretari de FVAAC va signar el 4 de juny de 2012 el Conveni de Col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l’Organització de Cursos de Formació per a Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), registrat amb el número 0425/2012.


JORNADES DE FORMACIÓ

La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC) promou jornades de formació en aplicació del que establix la ITC-18 del Reial Decret 989-2015,de 30 de octubre pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, en la que col·laboren activament la Conselleria de Governació, la Conselleria de Cultura i Esport i l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

Les jornades de formació tracten l’impacte d’esta nova normativa sobre les manifestacions festives organitzades amb ús de pirotècnia no professional de caràcter religiós, cultural o tradicional que se celebren en la immensa majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana, com són la «cordà», la «despertà», la «passejà» i el «correfoc».

Des de la publicació en juny de 2007 de la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la posada en el mercat d’articles pirotècnics, que imposa condicions de funcionament, edats i distàncies d’utilització dels artificis pirotècnics a tota Europa, la Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC), ha treballat intensament per a que es contemplara a l’estat espanyol una excepció a esta normativa que respectara els usos tradicionals de pirotècnia no professional per tal d’assegurar la continuïtat de les nostres tradicions i ritus de culte al foc i poder transmetre a les futures generacions els populars costums i rituals valencians de la forma més fidedigna a la que ens ensenyaren els nostres avantpassats.

La FVAAC ha representat des d’un principi les inquietuds dels consumidors afectats i de les seues organitzacions, associacions, penyes, falles i colles, col·laborant activament en la Comissió Tècnica creada per la Conselleria de Governació i aconseguint que al Reial Decret 989-2015,de 30 de octubre, s’incorpore la Instrucció Tècnica Complementària nº 18, que regula l’ús d’artificis de pirotècnia exceptuats de la Directiva Europea en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals que han d’estar reconegudes per cada Comunitat Autònoma.

Este reconeixement, necessari per a l’aplicació pràctica de la mencionada ITC, queda reflexat en el recentment publicat Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, que contempla i definix a l’article 5 de l’Annex I, les manifestacions festives que poden acollir-se a la ITC-18 si son realitzades per Consumidors Reconeguts com Experts, com ara les «cordaes», les «passejaes», els «correfocs» i les «despertaes».

Per donar compliment a les noves normatives indicades, cal que s’acredite una formació mínima als participants (que s’anomenaran CRE) i als seus Responsables de Grup (que s’anomenaran RG-CRE). Per alleujar les inquietuds de les associacions, penyes, falles i colles, la FVAAC fomenta la impartició de cursos de formació per a RG-CRE i CRE en les modalitats reconegudes per la Generalitat Valenciana com a garantia legal per a assegurar la continuïtat de les tradicions, donant preferència als grups federats, però admetent-se associacions no afiliades o en procés d’afiliació, ja que totes elles deuen adaptar-se a la nova normativa, que ha entrat en vigor el passat 8 de noviembre de 2011.

×