FVAAC


La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC) té conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana i Junta Central Fallera, per a l’organització de cursos de formació per a Reposable de Grup per a consumidors expert (RGCRE) i per a consumidors reconeguts com a expert (CRE), per a les entitatas que lo demanen.


Consultes per email: info@fvaac.com

Per a consultes cridar al mòbil : 682 87 26 72 – El servei de Whatsapp tan sols serà per aquelles associacions afiliades a FVAAC.


Si  voleu  afiliar-vos  a  la  Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC)

ací  teniu  les instruccions.

 

ASSOCIACIONS
AGRUPACIONS POPULARS

Mes serveis en la web – entrar en este enllaç.


Col·laborem conjuntament amb el Col·legi Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana en la prevenció d’accident oculars.


Jose Miguel Santolaria Pascual com a secretari de FVAAC va signar el 4 de juny de 2012 el Conveni de Col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a l’Organització de Cursos de Formació per a Consumidors Reconeguts com a Experts (CRE), registrat amb el número 0425/2012.


Signatura del conveni de formació de la FVAAC, en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Publica Kike Coll Lledo i Daniel Claver Herrera president de la FVAAC.

Signatura del conveni de col·laboració amb la Junta Central Fallera per a la realització dels cursos de formació per a RG-CRE- Foto signa Sr. Carlos Galiana regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF) Sr. Daniel Claver president de la Federació Valenciana de Amics del Coet. (FVAAC)

JORNADES DE FORMACIÓ

La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC) promou jornades de formació en aplicació del que establix la ITC-18 del Reial Decret 989-2015,de 30 de octubre pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, en la que col·laboren activament la Conselleria de Governació, la Conselleria de Cultura i Esport i l’Àrea d’Indústria i Energia de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

Les jornades de formació tracten l’impacte d’esta nova normativa sobre les manifestacions festives organitzades amb ús de pirotècnia no professional de caràcter religiós, cultural o tradicional que se celebren en la immensa majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana, com són la «cordà», la «despertà», la «passejà» i el «correfoc».

Des de la publicació en juny de 2007 de la Directiva 2007/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre la posada en el mercat d’articles pirotècnics, que imposa condicions de funcionament, edats i distàncies d’utilització dels artificis pirotècnics a tota Europa, la Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet (FVAAC), ha treballat intensament per a que es contemplara a l’estat espanyol una excepció a esta normativa que respectara els usos tradicionals de pirotècnia no professional per tal d’assegurar la continuïtat de les nostres tradicions i ritus de culte al foc i poder transmetre a les futures generacions els populars costums i rituals valencians de la forma més fidedigna a la que ens ensenyaren els nostres avantpassats.

La FVAAC ha representat des d’un principi les inquietuds dels consumidors afectats i de les seues organitzacions, associacions, penyes, falles i colles, col·laborant activament en la Comissió Tècnica creada per la Conselleria de Governació i aconseguint que al Reial Decret 989-2015,de 30 de octubre, s’incorpore la Instrucció Tècnica Complementària nº 18, que regula l’ús d’artificis de pirotècnia exceptuats de la Directiva Europea en manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals que han d’estar reconegudes per cada Comunitat Autònoma.

Este reconeixement, necessari per a l’aplicació pràctica de la mencionada ITC, queda reflexat en el recentment publicat Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, que contempla i definix a l’article 5 de l’Annex I, les manifestacions festives que poden acollir-se a la ITC-18 si son realitzades per Consumidors Reconeguts com Experts, com ara les «cordaes», les «passejaes», els «correfocs» i les «despertaes».

Per donar compliment a les noves normatives indicades, cal que s’acredite una formació mínima als participants (que s’anomenaran CRE) i als seus Responsables de Grup (que s’anomenaran RG-CRE). Per alleujar les inquietuds de les associacions, penyes, falles i colles, la FVAAC fomenta la impartició de cursos de formació per a RG-CRE i CRE en les modalitats reconegudes per la Generalitat Valenciana com a garantia legal per a assegurar la continuïtat de les tradicions, donant preferència als grups federats, però admetent-se associacions no afiliades o en procés d’afiliació, ja que totes elles deuen adaptar-se a la nova normativa, que ha entrat en vigor el passat 8 de noviembre de 2011.

×