Estatuts i Junta Directiva

En este enllaç podeu consultar els nostres estatuts


Junta Directiva

President

Daniel  Claver  Herrera

Vicepresident 1º

Javier  Gadea  Bartual

Vicepresident 2º

Enrique Coll Lledo

Vicepresident 3º

Jaume  Pareja  Varea

Secretari

Jose  Vicente  Rubio Cebolla

Vicesecretari 1º

Damian Taberner Andres

Vicesecretari 2º

Juan Antonio Moreno Garcia

Tressorer

Jose  Tortosa  Vaya

Vicetressorera

Inma  Veguer Taberner

Delegat d’associacions

Jose  Salvador  Navarro  

Delegat coordinador d’actes

Javier  Franco  Soucase

Delegat d’organitzacio

Rafael  Cebrian  Cerdan

Delegada de cursos

Ana Tortosa Bosca

Delegat de cordà

Damian Taberner Andres

Delegat de correfoc

Javier Sendra Garcia

Delegat de passejà

Vicente  Vilar  Guillem

Delegat de despertà

Juan Antonio Moreno Garcia

Vocal

Miriam Pimentel Garcia

Vocal

Ricardo Jose Cuenca

Vocal

Felix Cuenca Lazaro

Vocal

Sergio Sospedra Alacreu

Vocal

Elisa Talaero Rubio

Vocal

Vicente  Soler  Fernandez

Vocal

Pedro Sarrion Garcia

Vocal

Miguel Angel Rubio Arrue

Vocal

Salvador Gomar Gomar

Vocal

Antonio Navarro Navarro

Vocal

Miguel Navarro Berga

×